Scheiden of blijven?

Een boom door jullie samen geplant. Een boom die je wilde planten voor het leven. Een boom die je wilde planten voor het leven en die alleen maar groter kon worden. Die zou gaan bloeien en groeien en waar je bescherming, schaduw en geluk ervaart. Helaas is de werkelijkheid soms anders. Bomen vallen soms om; door de tijd, storm of andere omstandigheden. Dan is het moment gekomen om te beslissen wat je wilt.

Blijven

Soms heb je geen ruimte en tijd voor elkaar. Voordat je het goed en wel beseft groei je uit elkaar. De boom krijgt geen voeding en de verwachte bloei blijft uit. Je voelt teleurstelling en er ontstaat spanning in je relatie. Toch is het mogelijk om weer naar elkaar toe te groeien. Dat betekent dat je eerlijk en kritisch naar jezelf en elkaar moet kijken. Dit kan met een neutrale deskundige die buiten jullie relatie staat. Graag helpen wij jullie om weer samen op weg te gaan. Om jezelf en de ander weer te (her)vinden onder die boom.

Scheiden

Soms zie je geen andere oplossing dan een (echt)scheiding. Ook dan is het belangrijk om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door in gesprek te gaan en door te zoeken naar oplossingen op maat. Met mediation krijg je je eigen wensen en belangen helder. Omdat het gaat over jouw toekomst is het van belang om samen eerlijke en evenwichtige afspraken maken. Met inhoudelijke kennis van zaken helpen wij jullie bij en door dit proces. Zodat je weet waar en hoe de boom gaat vallen.