Ouderschapsplan

Ouders zijn en blijven samen verantwoordelijk voor de verdeling van zorg- en opvoedingstaken. In het ouderschapsplan worden allerlei afspraken opgenomen over de verzorging, de opvoeding en de kosten van de kinderen.

Alimentatieberekening

Na de (echt)scheiding blijft u verplicht om financieel voor uw kinderen te zorgen. Voor de kinderen bent u in beginsel beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. Wij maken voor u een kinderalimentatieberekening en adviseren u over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen. Voor meer informatie over alimentatie klik hier.

Kindgesprekken

De kinderen krijgen bij ons de mogelijkheid om zelf hun wensen met betrekking tot de scheiding uit te spreken. Op deze manier kunnen zij hun stem laten horen en dat ervaren de meeste kinderen als positief. Zo worden kinderen betrokken bij het maken van het ouderschapsplan, zoals wettelijk is verplicht. Meer informatie over een (echt)scheiding met kinderen kunt u hier lezen.