Convenant

In een echtscheidingsconvenant worden alle afspraken met betrekking tot de (echt)scheiding vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan regelingen omtrent de partneralimentatie, de woning, pensioenverdeling, verdeling van schulden en spaartegoeden, belastingen en de inboedelverdeling.

Pensioenverdeling

Een scheiding heeft grote gevolgen voor uw pensioen. Beide partners hebben in beginsel recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. In het scheidingsconvenant kunt u echter een andere verdeling afspreken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze informatiefolder.

Huwelijkse voorwaarden

Hoe de verdeling van uw vermogen plaatsvindt, is afhankelijk van de manier waarop u met elkaar gehuwd bent: in gemeenschap van goederen (beiden de helft) of met huwelijkse voorwaarden. Bij een huwelijk met huwelijkse voorwaarden, hangt het van de voorwaarden af wie welke bezittingen krijgt. Wij kunnen de uitwerking van de huwelijkse voorwaarden voor u beoordelen.

Vermogensopstelling

Een (echt)scheiding betekent een financiële (eind)afrekening. Uw vermogen moet worden verdeeld. Bijvoorbeeld de woning, de hypotheek, bankrekeningen, beleggingen, kapitaalverzekeringen, vervoermiddelen, inboedel en schulden. Wij maken op basis van de door jullie aangeleverde stukken een complete opstelling zodat direct inzichtelijk wordt hoe u er financieel voorstaat.

Alimentatieberekening

Na de (echt)scheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen. Hoeveel en hoelang u alimentatie moet betalen of kunt ontvangen is in onderling overleg af te spreken. Wij maken voor u een partneralimentatieberekening en adviseren u over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen. Voor meer informatie over alimentatie klik hier.