Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die vaak wordt toegepast bij echtscheidingen. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met jullie op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor een probleem. U werkt en denkt zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter en goedkoper dan een opgelegde beslissing van bijvoorbeeld een rechter.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst (bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant).

Mediation biedt de mogelijkheid tot maatwerk, creatieve oplossingen en is bovendien flexibel, snel en informeel.

Breedveld & de Ruiter is aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN; voorheen NMI). Het MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Als MfN-registermediator voeren wij onze werkzaamheden uit volgens de regels van de MfN .Het mediationreglement bevat de basisprincipes van mediation, zoals de vrijwilligheid, de beslotenheid en de geheimhouding.

De gedragsregels bevatten de beginselen waaraan de mediator is gebonden (waaronder onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). De gedragsregels kunt u hier vinden.

Een mediation start zodra er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin komen partijen overeen dat zij zich inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Download hier een voorbeeld van een mediationovereenkomst.